Nhãn hiệu

ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2017 KỂ TỪ 01/10/2017

ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2017 KỂ TỪ 01/10/2017

Theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đưọc áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công … Đọc Thêm

Li-xăng nhãn hiệu

Li-xăng nhãn hiệu

Li–xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu sang đối tượng khác. Nhãn hiệu là đối tượng li-xăng đã được pháp luật ghi nhận bảo hộ quyền sở hữu và không thuộc đối tượng hạn chế việc chuyển quyền sử dụng.Để chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hợp … Đọc Thêm

Bảo hộ độc quyền tên thương mại

Bảo hộ độc quyền tên thương mại

Khái niệm.Tên thương mại là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.Điều kiện bảo hộ độc quyền tên thương mại- Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh … Đọc Thêm

Khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chữ và số

Khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chữ và số

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - Chữ và số là một trong những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, được quy định tại Điều 74.2 Luật Sở hữu trí tuệ.Chữ và số có khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt. vậy chữ và số như thế nào mới được … Đọc Thêm

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Trong bài viết này, Luật HAVIP xin giới thiệu đến Quý khách hàng những hành vi được coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với … Đọc Thêm

Page 1 of 3123