Bảo hộ bản quyền

Bản quyền là một loại quyền sở hữu trí tuệ tự sinh đối với tác giả của tác phẩm. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ bản quyền sẽ giúp cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có được chứng cứ pháp lý chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình của mình trong trường hợp xảy ra tranh chấp, là chứng cứ vững chắc chống lại những hành vi xâm phạm quyền tác giả, gây thiệt hại cho chính chủ sỡ hữu bản quyền tác giả và quyền liên quan.

HAVIP cung cấp tới Quý Khách hàng các dịch vụ bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

  1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan:
  • Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Đại diện cho khách hàng trong đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả và quyền liên quan.
  1. Đại diện pháp lý cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thực thi bản quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:
  • Đại diện cho khách hàng trong việc phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại toà án giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Trường hợp quý vị cần biết các thông tin chi tiết các dịch vụ về bản quyền tác giả, quyền liên quan của HAVIP, xin liên hệ tới Văn phòng của chúng tôi theo email: vietnam@havip.com.vn hoặc hotline: 0912809579 trong giờ hành chính từ thứ Hai – thứ Sáu.