Bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris, Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế PCT. Vấn đề bảo hộ các tài sản trí tuệ như sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đang ngày càng được khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, từ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm.

Các dịch vụ liên quan đến sáng chế chúng tôi cung cấp:

– Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế

– Tra cứu các thông tin sáng chế và các thông tin về Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài.

– Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

– Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

– Đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế trực tiếp ra nước ngoài hoặc đăng ký sáng chế thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).

– Đại diện cho khách hàng đăng ký sáng chế trực tiếp tại Lào, Cambodia, Myanmar.

Các chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo đặc biệt về kỹ năng dịch bản mô tả của chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ dịch bản mô tả chất lượng cao nhất với thời gian và chi phí cạnh tranh nhất.

Có chuyên ngành và kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghệ như dược (pharmaceuticals), nông nghiệp (agricultural technologies), công nghệ thông tin, cơ khí, phần mềm v.v., các chuyên gia sáng chế của chúng tôi tự hào là đã xử lý thành công hàng ngàn đơn của nhiều khách hàng có thể kể ra đây như NOVARTIS, SYNGENTA, HONDA, PANASONIC, KOBELCO, TAKAZONO, v.v.