Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam thì thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội:

Tên doanh nghiệp xã hội:

– Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định của Luật Doanh nghiệp về tên doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với loại hình công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền);

– Giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội từ 5-7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Để hoàn thiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội nhanh chóng, hiệu quả hãy liên hệ chuyên viên tư vấn LUẬT HAVIP: Ms. Ly 01698.523.467 / 01296.920.516 và được tư vấn miễn phí.