Đôi nét về tên doanh nghiệp

Đôi nét về tên doanh nghiệp – Tên gọi của doanh nghiệp được sử dụng để nhận biết các doanh nghiệp với nhau, là yếu tố bắt buộc trong hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp và là một phần tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp trong tương lai.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty CP, DNTN…) và Tên riêng.

Tên riêng của doanh nghiệp được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải có khả năng phân biệt, không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. Cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên doanh nghiệp.

Luật HAVIP xin giới thiệu tới Quý khách hàng các trường hợp được cho là trùng và gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký để tránh trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không được chấp thuận.

* Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp để nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

*Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

+ Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng lại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-“, “_”;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miên Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự;

Để được hỗ trợ tra cứu khả năng đăng ký của tên doanh nghiệp trước khi lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, liên hệ Luật HAVIP theo Hotline 0912.418.948 / 01698.523.467 gặp luật sư tư vấn.