Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần là 10 năm

Mẫu văn bàng bảo hộ được cấp tại Việt Nam, Lào, Cam pu chia…

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ:

Giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu:

+ Số …

+ Cơ quan cấp

+ Chủ giấy chứng nhận: Tên, Địa chỉ

+ Ngày nộp đơn: …

+ Quyết định cấp số: …

+ Có hiệu lực từ ngày cấp đén hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ (có thể gia hạn)

+ Kèm theo mẫu nhãn hiệu đã được bảo hộ.