Lợi ích của việc đăng lý mã số mã vạch cho sản phẩm

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Lợi ích đăng ký mã số mã vạch

– Phục vụ bán hàng tự động

– Phục vụ quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

– Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

Mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 cấp là 893.

Đối tượng cấp MSMV:

Những doanh nghiệp có sản phẩm, đặc biệt là doanh nghiệp có các sản phẩm thực phẩm.

Hồ sơ đăng ký MSMV:

– Tờ khai xin cấp MSMV;

– Bản sao công chứng GCN đăng ký kinh doanh

– Danh mục sản phẩm

HAVIP thực hiện những công việc sau:

– Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xin cấp và sử dụng MSMV;

– Nghiên cứu và xem xét tài liệu do khách hàng cung cấp;

– Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin cấp MSMV;

– Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp MSMV tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ;

– Tiếp nhận thông tin và kết quả cấp MSMV

Doanh nghiệp cung cấp:

– Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh

– Thông tin về sản phẩm: Thành phần, cảm quan, phương thức đóng gói, khối lượng…