Thành lập công ty cổ phần

HAVIP hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập công ty cổ phần từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả được luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:
Về mô hình và quy mô hoạt động loại hình công ty cổ phần:
Công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu ba tổ chức, cá nhân cùng nhau góp vốn. Khác với mô hình Công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn của Công ty cổ phần được chia thành nhiều phần gọi là cổ phần. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.
thanh-lap-cong-ty-co-phan-havip

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

1 . HAVIP tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty cổ phần :
 • Tư vấn về cách đặt tên công ty  (tra cứu tên công ty miễn phí)
 • Tư vấn về địa chỉ trụ sở công ty (Lưu ý: không đặt trụ sở công ty ở các tòa nhà chung cư & khu tập thể)
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty (Ngành nghề có điều kiện và phương hướng để kinh doanh ngành nghề đó)
 • Tư vấn về vốn điều lệ của công ty (Sao cho phù hợp với lĩnh vực và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp )
 • Tư vấn về cơ cấu góp vốn của công ty
 • Quy định về thuế với doanh nghiệp mới thành lập và trong quá trình hoạt động
2 . Kết quả  gói dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại HAVIP:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế, Mã số XNK )
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu được đăng tải cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Dấu tròn công ty
 • Dấu chức danh (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc)
 • Chữ kí số
 • Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
 • Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp, mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia

3 . Hồ sơ thành lập công ty gồm:

Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý và chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo thông tin quý khách hàng đã cung cấp về tên công ty, trụ sở, ngành nghề, thành viên, vốn điều lệ công ty để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép ĐKKD công ty cổ phần.
– Hồ sơ soạn thảo gồm nội dung sau:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách thành viên tham gia góp cổ phần trong công ty
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hồ sơ đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu công ty