Thành lập công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh – Công ty liên doanh là công ty do hai bên hoặc nhiều  bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ; hoặc là doanh nghiệp do công ty có vốn đầu tư hợp tác với công ty Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Pháp luật Việt Nam cho phép thành lập doanh nghiệp liên doanh theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ thể tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh để triển khai dự án đầu tư được cấp phép. Doanh nghiêp liên doanh có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

a)   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

b)   Hồ sơ nhà đầu tư, cụ thể:

–   Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực

–   Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;
 2. Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty;
 3. Điều lệ Công ty;
 4. Báo cáo tài chính Công ty năm gần nhất;
 5. Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam;
 6. Thư chỉ định người đại diện Công ty tại Việt Nam;
 7. Hộ chiếu người đại diện Công ty tại Việt Nam;

c) Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản phần vốn góp thực hiện dự án của Nhà đầu tư;

d) Báo cáo tình hình tài chính của Nhà đầu tư;

e) Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật Công ty;

f) Dự thảo điều lệ Công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn;

g) Hợp đồng Liên doanh;

h) Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án;

i) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án;

k) Bản giải trình kinh tế – kỹ thuật (Áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất,có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);

l) Xác nhận ký quỹ của Ngân hàng (Áp dụng trong trường hợp dự án kinh doanh ngành nghề Pháp Luật quy định phải có vốn pháp định);

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

 1. Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh;
 2. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài;
 3. Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài;
 4. Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài;
 5. Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài;
 6. Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài;
 7. Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài;
 8. Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
 9. Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông;
 10. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
 11. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
 12. Sổ đăng ký thành viên sáng lập.