Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

havip.com.vn: Liên quan đến việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, LUẬT HAVIP – Đại diện Sở hữu công nghiệp cục Sở hữu trí tuệ xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký công việc này, như sau:

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 Trình tự thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng:
Có tính mới + Có tính sáng tạo + Có khả năng áp dụng công nghiệp

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:
Bằng độc quyền kiểu dáng có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 15 năm tính từ ngày nộp đơn.

c. Thời gian đăng ký:
Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng sẽ trải qua các giai đoạn xét nghiệm như sau:

Xét nghiệm hình thức:
1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn
Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo.
Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố đơn:
02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố thông tin về kiểu dáng trên
Công báo Sở hữu công nghiệp

Xét nghiệm nội dung:
13-16 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.
Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế.

d. Tài liệu cung cấp cho việc đăng ký:
– Bộ Ảnh kiểu dáng theo hướng dẫn;
– Tên và địa chỉ của:
+ Người nộp đơn
+ Tác giả kiểu dáng

Sau khi nhận được các tài liệu trên, HAVIP sẽ tiến hành soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký kiểu dáng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình tiến hành đăng ký, HAVIP thay mặt quý khách hàng soạn thảo công văn trả lời thông báo của Cục sở hữu trí tuệ và các bên thứ 3 (nếu có).