Thông báo mẫu con dấu

Thông báo mẫu con dấu – Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, không trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

Có thể nói, con dấu là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp, bởi theo tập quán giao dịch các văn bản, hợp đồng của doanh nghiệp chỉ có giá trị pháp lý khi nó được đóng dấu. Tuy nhiên, giá trị của con dấu hiện nay không còn rõ nét như trước, bởi từ ngày 01/7/2015, khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, thì doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng con dấu (nghĩa là doanh nghiệp có quyền có nhiều hơn 01 con dấu).

Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào được đăng ký với cơ quan nhà nước thì con dấu đó có giá trị pháp lý

Trước ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu phải tuân theo Luật doanh nghiệp 2005, nghĩa là hình thức và nội dung con dấu phải theo quy định của Chính phủ (Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Thông tư 21/2012/TT-BCA)

Tại các văn bản hướng dẫn về mẫu con dấu này, thì con dấu doanh nghiệp phải là con dấu tròn. Mẫu con dấu tròn này phải tuân thủ theo quy định tại các văn bản này mới có giá trị pháp lý.

Từ sau ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014, nghĩa là hình thức và nội dung, số lượng con dấu do doanh nghiệp tự quyết định nhưng phải đảm bảo các nội dung về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Trứoc khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, đồng nghĩa rằng, từ ngày 01/7/2015, con dấu doanh nghiệp dù là con dấu tròn hoặc con dấu vuông đều có giá trị pháp lý nếu doanh nghiệp có làm thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, hồ sơ thông báo mẫu con dấu quy định nộp qua tài khoản đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm:

– Tờ khai thông báo mẫu dấu;

– Mẫu con dấu;

– Thông tin doanh nghiệp;

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;

– Văn bản ủy quyền.

Mọi văn bản nêu trên cần được scan màu và lưu trữ dưới dạng file pdf. Thời gian xử lý hồ sơ từ 5-7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Để thủ tục thông báo mẫu con dấu  tiến hành nhanh chóng, ngắn gọn, Quý khách hàng chỉ cần liên hệ Ms. Ly 01698.523.467 / 01296.920.516 – chuyên viên tư vấn Luật HAVIP – chúng tôi sẽ đại diện Quý khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.