Thủ tục Cấp và quản lý mã số mã vạch

 Thủ tục Cấp và quản lý mã số mã vạch

a. Trình tự thực hiện:

– Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
– Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

– Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

b. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

– Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

c. Thời hạn: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Quý khách hàng sẽ nhận được MSMV và nhận Giấy chứng nhận sau 30 ngày.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.