Thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – Thay đổi tên doanh nghiệp là nhu cầu phát sinh để doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế và chủ sở hữu.

Luật HAVIP xin giới thiệu với Quý khách hàng những tài liệu cần thiết cho một bộ hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp;

2. Quyết định của Hội đồng thành viên;

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên;

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4. Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

5. Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người nộp hồ sơ

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.