Tư vấn tuyển dụng và tranh chấp lao động

Buy Generic Adipex Online Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh và có thể dẫn đến kiện tụng. Để ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh và có thể dẫn đến kiện tụng. Để ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xẩy ra, Doanh nghiệp phải đầy đủ và đúng theo quy định pháp luật. Trong lĩnh vực này chúng tôi cung cấp:

– Chúng tôi tư vấn, trợ giúp một số Công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty cổ phần..….vv, trong việc soạn thảo Nội quy và Thoả ước lao động tập thể và các văn bản nội bộ công ty.

http://southfloridabasketballtraining.com/author/jay/ – Tư vấn, đại diện, thương thuyết cho các Công ty dàn xếp với người lao động để tránh một vụ kiện lao động, đuổi việc…. đại diện cho một Giám đốc bán hàng đàm phán với người sử dụng lao động là một Công ty Liên doanh nhằm ngăn chặn việc tự ý sa thải trái luật.

– Tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương để đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Soma 350Mg Online – Đại diện cho các tổ  chức, cá nhân tại Toà án và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp lao động.