Tư vấn về tài chính, ngân hàng

Hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ sau:

– Tư vấn cho các công ty có nhu cầu vay vốn các tổ chức tín dụng trong nước, nước ngoài ; Tư vấn và giúp hàng chục doanh nghiệp hưởng ưu đãi về thuế theo diện ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

– Tư vấn cam kết bảo lãnh cho một doanh nghiệp nhà nước Việt nam trong việc thực hiện một dự án BOT với nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác và quản lý một trung tâm thương mại, giải trí tại Hà nội;

– Tư vấn, soạn thảo một Hợp đồng hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại dịch vụ, cho thuê văn phòng giữa các đơn vị. Tư vấn và tham gia soạn thảo một số mẫu hợp đồng cho thuê chuẩn cho nhiều công ty liên doanh về cho thuê văn phòng, căn hộ.

– Tư vấn về bảo lãnh vay vốn ngân hàng của các đơn vị cho các dự án lớn trong và ngoài nước.