Tư vấn về tranh chấp dân sự, kinh tế

Trong lĩnh vực này chúng tôi đã thực hiện nhiều công việc, ví dụ như:

– Tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho một Công ty liên doanh khách sạn, văn phòng cho thuê tại Hà nội trong vụ tranh chấp hợp đồng cung ứng vật liệu với một thương nhân nước ngoài.

– Tư vấn, đại diện cho một Công ty sản xuất ô tô liên doanh với Nhật trong việc giải quyết tranh chấp với một đại lý bán hàng tại Hà nội.

– Bảo vệ quyền lợi cho một Ngân hàng thương mại nhà nước trong vụ kiện yêu cầu một tổ chức khác thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Giúp một công ty liên doanh khách sạn tại Hà nội trong việc giải quyết khiếu nại về việc thanh toán tiền chuyển nhượng và lợi tức được chia của một cổ đông (doanh nghiệp nhà nước) đã rút ra khỏi liên doanh.

– Tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho một ngân hàng cổ phần liên quan trong một vụ kiện về chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông của ngân hàng.

– Tư vấn, đại diện cho nhiều ngân hàng thương mại, và các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực bưu điện, sản xuất bia, kinh doanh mỹ phẩm, bột giặt, kinh doanh khí đốt,… trong việc xử lý thu hồi nợ đối với khách hàng, đại lý và nhân viên (hàng trăm vụ).