thong-tu-92-2015-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip