【HAVIP】4 vi phạm liên quan đến dịch Covid-19 và mức phạt