Announcement on Adopting the Vietnamese Version of the International patent classification 2020.01 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip