Announcement On Adopting The Vietnamese Version Of The International Patent Classification 2020.01 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip