Bản đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2020 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip