Mẫu 2 - Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip