Basic Information on Industrial Designs in Laos - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip