quyet-dinh-02-2020-qd-ubnd-bang-gia-dat-thanh-pho-ho-chi-minh - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip