ban-mo-ta-KDCN-1 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip