cong-van-513-tct-dnncn-tiep-nhan-bang-ke-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip