cong-van-548-tct-kk-2020-khai-khau-tru-thue-gia-tri-gia-tang-cua-du-an-dau-tu - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip