cong-van-569-tct-kk-2020-ve-hoan-thue-gia-tri-gia-tang - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip