cong-van-570-tct-kk-2020-khai-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-hoat-dong-san-xuat-thuy-dien - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip