cong-van-606-ubnd-kt-2020-ke-hoach-thu-hoi-no-dong-thue-thanh-pho-ha-noi - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip