cong-van-6662-ct-ttht-2020-an-dinh-gia-ban-xe-o-to-cua-cuc-thue-ha-noi - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip