cong-van-6684-ct-ttht-ve-giao-dich-lien-ket-cua-cuc-thue-ha-noi - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip