cong-van-6686-ct-ttht-ha-noi-2020-dang-ky-nguoi-phu-thuoc - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip