cong-van-6806-ct-ttht-ve-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang-cua-cuc-thue-ha-noi - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip