Bản quyền tác giả

Bảo hộ bản quyền

Bảo hộ bản quyền

Bản quyền là một loại quyền sở hữu trí tuệ tự sinh đối với tác giả của tác phẩm. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ bản quyền sẽ giúp cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có được chứng cứ pháp lý chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình của mình trong trường hợp xảy ra tranh chấp, là chứng cứ … Đọc Thêm

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với một số loại hình nghệ thuật

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với một số loại hình nghệ thuật

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với một số loại hình nghệ thuậtNgày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác … Đọc Thêm

Cục Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.Cục Bản … Đọc Thêm

Đơn đăng ký quyền tác giả

Đơn đăng ký quyền tác giả

Những tài liệu cần có trong đơn đăng ký quyền tác giả:- Tờ khai (theo mẫu)- Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giảĐối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản … Đọc Thêm

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả là hành vi xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại rất lớn tới chủ sở hữu, chủ thể có quyền và lợi ích liên quan, cũng như tổn hại tới danh tiếng và uy tín của chính tác giả.Luật HAVIP xin giới thiệu tới Quý khách hàng các hành vi được coi là những hành vi xâm phạm … Đọc Thêm

Page 1 of 3123