Bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền gắn liền với bản thân tác giả kể từ khi tác phẩm được sinh ra, nhưng tác giả, chủ sở hữu và những chủ thể liên quan đến quyền tác giả nên biết thời hạn bảo hộ quyền tác giả để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các hoạt động xoay quanh tác phẩm.Quyền … Đọc Thêm

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tác giả - người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả: là người sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác … Đọc Thêm

Dịch vụ đăng ký logo tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký logo tại Việt Nam

Theo quy đinh chung của Luật Sở hữu trí tuệ, LOGO chỉ có trong giao dịch thông thường chúng ta hay dùng, khái niệm Luật học thì LOGO chính NHÃN HIỆU hoặc NHÃN HIỆU HÀNG HÓA, nhãn hiệu có 3 hình thức cơ bản như sau:Nhãn hiệu hình: Bao gồm phần hình mà chúng ta hay gọi là LOGO Nhãn hiệu chữ: … Đọc Thêm

Hồ sơ Đăng ký Bản quyền tác giả

Hồ sơ Đăng ký Bản quyền tác giả

Quyền tác giả tự động hình thành khi một tác phẩm ra đời. Nhưng việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp xung quanh tác phẩm đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm.Luật HAVIP - Đại diện Sở hữu trí tuệ xin hướng dẫn các bạn tài liệu cần … Đọc Thêm

Đăng ký logo – Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký logo – Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký logo - Bảo hộ thương hiệu – Ngoài tên gọi được đặt cho sản phẩm của doanh nghiệp, logo và slogan cũng là  những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hai hình … Đọc Thêm

Page 2 of 3123