Doanh nghiệp

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. LỆ PHÍ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚIThuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh … Đọc Thêm

Thông báo mẫu con dấu

Thông báo mẫu con dấu

Thông báo mẫu con dấu - Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, không trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.Có thể nói, con dấu là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp, bởi theo tập quán giao dịch các văn bản, hợp đồng của doanh nghiệp chỉ có giá … Đọc Thêm

Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hộiDoanh nghiệp xã hội là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.Theo quy … Đọc Thêm

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ đông phổ thông cần phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây theo đúng quy định của pháp luật:Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;Cổ đông phổ thông không được rút vốn góp đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người … Đọc Thêm

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ đông phổ thông có các quyền sau:Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; Nhận cổ thức với … Đọc Thêm

Page 1 of 41234