Doanh nghiệp

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Mỗi loại cổ phiếu tương ứng với phần vốn góp của cá nhân, tổ chức góp vào công ty gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có các loại cổ phần sau đây:Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ … Đọc Thêm

Đôi nét về tên doanh nghiệp

Đôi nét về tên doanh nghiệp

Đôi nét về tên doanh nghiệp - Tên gọi của doanh nghiệp được sử dụng để nhận biết các doanh nghiệp với nhau, là yếu tố bắt buộc trong hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp và là một phần tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp trong tương lai.Luật doanh nghiệp 2014 quy định tên doanh nghiệp như sau:Tên … Đọc Thêm

Nội dung cần có trong điều lệ công ty

Nội dung cần có trong điều lệ công ty

Điều lệ công ty là một cam kết được sự đồng thuận bởi các chủ sở hữu công ty, giữa những người sáng lập với nhau cũng như giữa những người sáng lập với những người góp vốn nhằm xác lập các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty, … Đọc Thêm

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần - Luật HAVIP xin hướng dẫn Quý khách hàng lập hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần.Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của  công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:1.  Thông báo thay … Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Thay đổi tên doanh nghiệp là nhu cầu phát sinh để doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế và chủ sở hữu.Luật HAVIP xin giới thiệu với Quý khách hàng những tài liệu cần thiết cho một bộ hồ sơ thay đổi tên doanh … Đọc Thêm

Page 2 of 41234