Nhãn hiệu

HAVIP hoàn thành chuyển nhượng 77 nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

HAVIP hoàn thành chuyển nhượng 77 nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 15/11/2017, Sở hữu trí tuệ HAVIP đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 77 nhãn hiệu cho Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Thạnh Hưng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ngay sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu được ghi nhận, Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Thạnh Hưng có đầy … Đọc Thêm

Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu gồm chữ viết, chữ số, hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng - được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân khác nhau. Không những thế, nhãn hiệu ngày càng đóng vài trò quan trọng, có sức mạnh to lớn và trở thành tài sản vô cùng giá trị của các doanh … Đọc Thêm

ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2017 KỂ TỪ 01/10/2017

ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2017 KỂ TỪ 01/10/2017

Theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đưọc áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công … Đọc Thêm

Li-xăng nhãn hiệu

Li-xăng nhãn hiệu

Li–xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu sang đối tượng khác. Nhãn hiệu là đối tượng li-xăng đã được pháp luật ghi nhận bảo hộ quyền sở hữu và không thuộc đối tượng hạn chế việc chuyển quyền sử dụng.Để chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hợp … Đọc Thêm

Bảo hộ độc quyền tên thương mại

Bảo hộ độc quyền tên thương mại

Khái niệm.Tên thương mại là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.Điều kiện bảo hộ độc quyền tên thương mại- Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh … Đọc Thêm

Page 1 of 41234