Nhãn hiệu

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp về sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 1 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm … Đọc Thêm

Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu

Với những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực, Công ty HAVIP đã xác lập quyền cho nhiều Doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước cũng như nước ngoài. Hiện nay Công ty HAVIP cung cấp dịch vụ liên quan đến việc xác lập quyền nhãn hiệu như sau: Thiết kế nhãn hiệu;  Thẩm định khả năng cấp Giấy … Đọc Thêm

Page 4 of 41234