Sáng chế/giải pháp hữu ích

TỔNG QUÁT VỀ SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

TỔNG QUÁT VỀ SÁNG CHẾ /  GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Khái niệm, giải thích- Sáng chế / giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra.- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.- Giải pháp hữu ích là những sản phẩm … Đọc Thêm

Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.Đăng ký bảo hộ sáng chế là biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế, khuyến … Đọc Thêm

Bảo hộ sáng chế – Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Bảo hộ sáng chế – Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Bảo hộ sáng chế - Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính; Cách … Đọc Thêm

Quyền đăng ký sáng chế

Quyền đăng ký sáng chế

Quyền đăng ký sáng chế - Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.Đăng ký sáng chế là đăng ký bảo hộ để pháp luật có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu sáng chế trước sự … Đọc Thêm

Khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Khiếu nại cấp văn bằng bảo hộ sáng chếNgười có quyền khiếu nại cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích:+ Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;+ Người yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn sáng chế, giải pháp … Đọc Thêm

Page 1 of 212