Sáng chế/giải pháp hữu ích

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ thể có quyền nộp đơn bảo hộ sáng chế: - Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc ủy quyền cho HAVIP - Đại diện sở hữu trí … Đọc Thêm

Sáng chế là gì?

Sáng chế là gì?

Sáng chế là gì? Theo Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ:"Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên".Hay nói cách khác, sáng chế là sản phẩm (cơ cấu, chất, vật liệu), quy trình … Đọc Thêm

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp về sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 1 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm … Đọc Thêm

Bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

Bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris, Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế PCT. Vấn đề bảo hộ các tài sản trí tuệ như sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đang ngày càng được khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, từ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và … Đọc Thêm

Page 2 of 212