Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Dạo qua một số trang báo pháp luật, chúng tôi nhận thấy vấn đề thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận không nhỏ người dân đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng xã hội của Việt Nam, cũng như chính cuộc sống của mỗi cá nhân. Với mong muốn hỗ trợ nhân dân, đưa pháp luật tới … Đọc Thêm

Tư vấn về đầu tư và hợp tác đầu tư

Tư vấn về đầu tư và hợp tác đầu tư

Chúng tôi đã tư vấn, trợ giúp cho hàng chục tổ chức, Việt kiều, công dân nước ngoài thành lập, góp vốn, tham gia quản lý doanh nghiệp Việt nam trong nhiều các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may mặc thời trang, xây dựng, tin học, viễn thông,...Tư vấn và trợ giúp thường xuyên cho hàng chục doanh … Đọc Thêm

Tư vấn tuyển dụng và tranh chấp lao động

Tư vấn tuyển dụng và tranh chấp lao động

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh và có thể dẫn đến kiện tụng. Để ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy raTrong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những mâu thuẫn phát … Đọc Thêm

Tư vấn về tài chính, ngân hàng

Tư vấn về tài chính, ngân hàng

Hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ sau:- Tư vấn cho các công ty có nhu cầu vay vốn các tổ chức tín dụng trong nước, nước ngoài ; Tư vấn và giúp hàng chục doanh nghiệp hưởng ưu đãi về thuế theo diện ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước;- Tư vấn cam kết bảo lãnh cho … Đọc Thêm

Tư vấn về tranh chấp dân sự, kinh tế

Tư vấn về tranh chấp dân sự, kinh tế

Trong lĩnh vực này chúng tôi đã thực hiện nhiều công việc, ví dụ như:- Tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho một Công ty liên doanh khách sạn, văn phòng cho thuê tại Hà nội trong vụ tranh chấp hợp đồng cung ứng vật liệu với một thương nhân nước ngoài.- Tư vấn, đại diện cho một Công ty sản xuất ô tô … Đọc Thêm