Xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp

HAVIP xử lý xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “Trà Thanh Bình”

HAVIP xử lý xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “Trà Thanh Bình”

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay được coi là rất phức tạp do đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn mới như áp dụng công nghệ cao, sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất hàng hoá làm cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý thị trường khó phát hiện … Đọc Thêm

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khi quyền sở hữu trí tuệ có dấu hiệu bị xâm phạm, chủ sở hữu quyền có quyền yêu cầu chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm chấm dứt xâm phạm hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm đó. Việc yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm là hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp … Đọc Thêm

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ Trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay, các nhà kinh doanh luôn cần nỗ lực tìm ra cách thức làm cho sản phẩm trở nên khác biệt nhằm thu hút các khách hàng, xây dựng thương hiệu vững mạnh trên thương trường.Khi xuất hiện một sản phẩm mới có khả năng thu hút thị hiếu, nhanh … Đọc Thêm

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp về sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 1 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm … Đọc Thêm

Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp

Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là Phản đối đơn) là việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có ý kiến với cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp nhất định(đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký … Đọc Thêm

Page 1 of 212