Microsoft Word - mau-dieu-le-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.doc - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip