cong-van-815-cntt-pm-2019-ve-viec-dung-tin-nhan-tra-cuu-toi-dau-so-8179 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip