Law on sanction violation of Barcode - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip