Mã số mã vạch không hoàn toàn thể hiện xuất xứ sản phẩm - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip