Mã số mã vạch luôn đi kèm với nhau - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip