Microsoft Word - Mẫu giấy ủy quyỆn công - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip